Народна библиотека Србије и Министарство културе и информисања потписали су крајем прошле године у име мреже матичних јавних библиотека Меморандум о сарадњи са Делегацијом Европске уније у Србији и Канцеларијом за европске интеграције. Сврха овог протокола је упознавање грађана Србије са чланицама Европске уније, као и односи Србије са земљама које чине Европску унију.

IMG_6466

Поштујући овај договор у коме су библиотеке препознате као суштински извор поузданих информација за грађане и места на којима су подаци лако доступни , Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ отворила је 26. децембра 2015. године у Одељењу за одрасле читаоце кутак за публикације и флајере који информишу грађане о односима Србије и Европске уније и улози институција у процесу придруживања.

IMG_6460 IMG_6461

На полицама које симболично носе назив „Упознајте ЕУ“ налазе се књиге које чине део фонда Библиотеке, али и брошуре и публикације које као бесплатан примерак могу да се узму. Кључна идеја пројекта „Информациони пунктови ЕУ у библиотекама Србије“ је приближавање информација грађанима о ЕУ из различитих области као што су здравство, правосуђе, студирање итд. и јачање информационе и медијске писмености.

IMG_6465 IMG_6469

Корисне информације о ЕУ пружа и онлајн Библиотека ЕУ (EU Book Shop), која садржи више од 100.000 наслова публикација, ЦД-а и постера, углавном бесплатно доступних. Ове публикације грађани могу наручити online самостално, или уз помоћ библиотекара од кога могу добити и све остале потребне информације.