Градска библиотека већ више деценија негује сопствену издавачку делатност. Преко 35 година рада на издањима које потписује наша библиотека створило је традицију у тој области, а то је за установу и одређени заштитни знак. Од скромних почетака, каква је непотписана књижица од 12 страна, с насловом „Програм развоја Градске библиотеке: 1970–1975.“ из 1969. године, позната у библиотеци као „плава књига” због својих неугледних и избледелих сиво–плавих корица, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ данас сваке године објави најмање две књиге (библиотеке Књига госта и Токови), стручни часопис Глас библиотеке, лист Дисово пролеће, каталог из едиције Каталози изложби, као и публикације из осталих едиција.

Библиотека је верификована за издавача 1978. године и од тада се издавачкој делатности поклања пуна пажња, тако да она данас важи за једног од већих издавача међу јавним библиотекама Србије. Издавачка делатност развијала се у два правца: 1. пратила је манифестацију Дисово пролеће едицијама „Књига госта“, „Токови“, „Жубори“ и листом „Дисово пролеће“ и 2. објављивала је публикације које осветљавају поједине теме из прошлости чачанског краја у виду каталога, библиографија или посебних и пригодних издања. Од деведесетих година XX века поклања се већа пажња завичајној библиографији, па је 1992. године покренута и истоимена едиција.