Центар за дигитализацију оформљен је почетком 2008. године, као први међу јавним библиотекама Србије. На тај начин је институционализован рад на дигитализацији завичајне грађе који се у Градској библиотеци Чачак спроводи од 2006/7. године. Постојао је под тим именом све до 2018. године, када прераста у Одељење за дигитализацију и нове технологије, у складу са плановима пресељења у нову зграду Библиотеке, променама у организацији рада и потребама свакодневног посла.

Центар је био задужен да пројектује, организује, води и предлаже све активности везане за дигитализацију грађе, њено дугорочно чување, заштиту и коришћење од стране запослених и корисника. Поред тога Центар за дигитализацију одржавао је све веб презентације Библиотеке, пружао техничко-информациону подршку запосленима и корисницима из области рачунарско-информационих технологија, предлагао и спроводио решења аутоматизације пословања установе и примене информационих технологија у раду Библиотеке.

У Центру је настала прва Дигитална библиотека Чачка, која је 2009. године проглашена најбољим пројектом јавних библиотека Србије на научно-стручном скупу „Библионет“ у Сомбору. Центар је такође самостално израдио и веб-сајт установе, што је Библиотеци донело титулу Веб-библиотеке за 2006. годину, од стране мреже Библиотеке нашег окружења.

Од 2018. године послове Центра за дигитализацију успешно је наставило Одељење за дигитализацију и нове технологије, у знатно бољим просторним и инфраструтурним условима рада.