Права и обавезе корисника

 1. Приликом уписа у Градску библиотеку „Владислав Петковић Дис“ у Чачку корисник треба да има личну карту (за пунолетна лица) или да је у пратњи родитеља/старатеља/наставника и саопшти тачне податке о себи.
 2. Уписнина за коришћење књижног фонда за годину дана износи 800 динара за одрасле читаоце (1200 динара за породичну чланску карту), а 400 динара за децу од 8 до 15 година и кориснике у огранцима (Прељина, Мрчајевци, Пријевор и Заблаће) (600 динара породична). Предшколци и ђаци прваци бесплатно се учлањују у Библиотеку.
 3. Чланство Библиотеке остварено у Одељењу за децу и младе, Одељењу за одрасле читаоце или у огранцима Библиотеке важи за сва одељења и све услуге Градске библиотеке Чачак.
 4. Чланска карта важи годину дана од дана учлањења или продужења.
 5. Корисник је обавезан да са собом има чланску карту приликом доласка у библиотеку.
 6. Корисници током целе године имају на располагању све библиотечке фондове, неколико читаоница и Интернет клуб.
 7. Корисник може да позајми највише три књиге и да их задржи највише 15 дана. Рок за коришћење књига може се лично или телефонским путем продужити на још два пута по 15 дана.
 8. Ако корисник задржи књиге преко одговарајућег рока дужан је да плати новчану надокнаду према важећем ценовнику Библиотеке. Библиотека може да покрене поступак утуживања неодговорних корисника код надлежног суда.
 9. Корисници су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и одговорно, да је чувају као опште добро које се не сме оштетити, отуђити или уништити.
 10. Корисник који није вратио позајмљену књигу на време дужан је да је на позив из библиотеке одмах врати.
 11. Оштећену или изгубљену књигу корисник је дужан да замени новом, истом књигом, или да плати троструку садашњу вредност изгубљене књиге.
 12. Забрањено је лепљење књиге било каквим лепком или селотејпом. Књига залепљена на овај начин сматраће се оштећеном.
 13. Уколико корисник тражи грађу која тренутно није у фонду, односно налази се на читању, може исту резервисати.
 14. Губитак чланске карте корисник је дужан да одмах пријави у библиотеци. За издавање дупликата наплаћује се надокнада према важећем ценовнику Библиотеке.
 15. Уписом у Библиотеку корисник прима на себе све обавезе које су прописане Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе.
 16. Недолично понашање и ометање библиотекара у обављању свог посла, као и намерно оштећење књижног фонда или библиотечког инвентара, кажњава се привременим или трајним искључивањем из чланства.
 17. У просторијама библиотеке забрањено је телефонирање, пушење, уношење хране и пића, осим флаширане воде.

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Предмет

  Ваша порука

  captcha

  Унесите у поље знаке које видите изнад: