Neizvesna prošlost (1991-2015)

Идеја на основу које је настао пројекат Неизвесна прошлост – Временска линија (Тајмлајн) 1991 – 2015 била је је да се, кроз стварање новог дигиталног националног и локалног мултимедијалног архива, допринесе повећању квалитета истраживачког новинарства и кредибилитету медија у Србији. Овај пројекат спроводи Ебарт, заједно са партнерима – недељником НИН и Градском библиотеком Владислав Петковић Дис из Чачка, а финансиран је средствима Европске уније. Аутор пројекта је оснивач Ебарта, Велимир Ћургус Казимир.

Тајмлајн портал, базиран је на различитим догађајима који су били значајни за период 1991 – 2015.

Поред националног Тајмлајна, израђена је и локална временска линија, која обухвата догађаје значајне за Чачак, а ту временску траку израдила је Градска библиотека Владислав Петковић Дис из Чачка.

Градска библиотека Чачак од 2013. године учествује у великом међународном пројекту Europeana Inside као придружени партнер. Циљ овог пројекта који финансира Европска Унија је да омогући установама културе, попут музеја, архива, библиотека, да буду заступљеније са својим колекцијама у европској дигиталној библиотеци Europeana.

Дигитална библиотека – дугогодишњи програм (од 2006. године) дигитализације библиотечке грађе из фондова Градске библиотеке Чачак, који за циљ има очување и већу доступност локалне културне баштине у дигиталном облику, Дигитална библиотека Чачка. Пројекат подржан од стране Министарства културе и Министарства рада и социјалне политике Републике Србије. На годишњем стручном скупу библиотекара Србије „Библионет 2009“ у Сомбору јуна 2009. године (у организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора) Дигитална библиотека је проглашена најбољим пројектом јавних библиотека Србије за период 2006-2009.

Дигитална архива аудио-видео грађе – од 2010. године Центар за дигитализацију ради на формирању ове дигиталне архиве, која би настала дигитализацијом старих снимака из архива локалних медија у Чачку. Прекретницу у овом пројекту чини уговор о пословно-техничкој сарадњи између наше Библиотеке и ТВ „Галаксија 32“ из Чачка, потписан јануара 2011, а сама дигитализација је започела у новембрау 2011. У току је интензиван рад на дигитализацији старих видео касета, процедуре дигитализације и друга документација су већ написани. Наша процена је да ће посао дигитализације само архиве ТВ „Галаксија 32“ потрајати најмање две године. На крају 2012. године дигитализована архива аудио и видео записа има преко 1.000 сати описаног материјала.

Дигиталне изложбе Дигиталне изложбе чине нову секцију виртуелне ризнице чачанске Библиотеке. Оне су креиране у виду веб-сајтова и садрже елементе који су значајни за одређену тему дигиталне изложбе и који је описују. Неки од тих елемената су фотографије, телевизијски прилози, аудио материјал, разни документи у електронском облику, линкови приказани у виду картица и текст. Намера дигиталних изложби је да се читав пратећи материјал који изложбе користе преведе у дигиталан облик, који ће заинтересованој публици бити доступан јавно на Интернету свакога тренутка чак и након физичког затварања изложбе.

Идеја запослених у чачанској Библиотеци за креирање оваквог садржаја проистекла је из жеље да се заинтересованој публици приближе концепти програма које установа организује и да они буду удаљени од јавности на само један клик, од датума њихове доступности на Интернету.

Веб архива Чачка – пројекат дигиталног архивирања интернет домена и веб сајтова који су од значаја за културно-историјску баштину Чачка и околине. Укупно се архивира око 130 веб сајтова, примарна намена ове активности је чување дела завичајне баштине и тестирање могућности развоја система заархивирање извора са интернета.

Дневник дигитализације – Центар за дигитализацију Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис” објавио је “Дневник дигитализације”, систем за управљање информацијама у процесу дигитализације библиотечке грађе, као Microsoft Access базу података. Објављивање овог софтвера прати и издавање документа “Дневник дигитализације: упутство за коришћење” у pdf формату, под Creative Commons 3.0 лиценцом.