Налазите се на страници за објављивање јавних набавки Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, која се одржава на основу Закона о јавним набавкама.

Правилник Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ о ближем уређивању поступка јавне набавке PDF


 

31. 7. 2020.
Јавна набавка добара – намештај за опремање нове зграде Библиотеке – _ЈН – 100- OP

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

18. 2. 2020.

Предмет јавне набавке бр. 1/2020 је набавка библиотечко-информационе грађе – књига  свих домаћих издавача за потребе Градске библиотеке.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

5. 11. 2019.

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је услугa – дизајн, припрема за штампу и штампање публикације –  Приручник за школске библиотекаре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

19. 9. 2019.

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је услугa – дизајн, припрема за штампу и штампање публикације –  Књига добитника награде “Млади Дис” за 2019. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

5. 4. 2019.

Предмет јавне набавке бр. 1/2019 је набавка библиотечко-информационе грађе – књига  свих домаћих издавача за потребе Градске библиотеке.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

13. 3. 2019.
Јавна набавка добара – намештај за опремање нове зграде Библиотеке – _ЈН – 139

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

21. 11. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 6/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

8. 11. 2016.

Јавна набавка услуга – штампа  – флајери за потребе пројекта књижне инсталације за Е-генерације (ЈН бр. 5/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга (ЈН бр. 4/2016)

Jавна набавка услуга – дизајн, припрема за штампу и штампа публикације – каталог легата Миливоја и Божидарке Филиповић

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28. 9. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 3/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

1. 7. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 2/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25. 3. 2016.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 1/2016)

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13. 11. 2015.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 4/2015)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење на питање заинтересованог понуђача
Обавештење о закљученом уговору

14. 9. 2015.
Јавна набавка добара – књига (ЈН бр. 3/2015)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору