Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“

Адреса: Синђелићева 24, 32000 Чачак

ЗапослениРадно местоСектор/одељењеКонтакт
Александар Вукајловићвиши дипломирани библиотекарОдељење за дигитализацију032/340-960 (лок. 107)
Александар ПауновићкњиговезацКњиговезница032/340-960 (лок. 115)
Ана Станојевићдипломирани библиотекарОдељење за децу и младе032/340-960 (лок. 104)
Биљана Раичићдипломирани библиотекарОдељење стручне књиге и референсне збирке032/340-960 (лок. 103)
др Богдан Трифуновићдипломирани библиотекар саветникдиректор установе032/340-960 (лок. 105)
Бранислава ВидојевићкњижничарОгранци библиотеке032/340-960 (лок. 102)
Владимир Симићдипломирани библиотекарСлужба за развој и вршење матичних функција032/340-960 (лок. 107)
Данијела ЋериманкњижничарПозајмно одељење за одрасле читаоце032/340-960 (лок. 114)
Дубравка Илићвиши дипломирани библиотекарСлужба за развој и вршење матичних функција032/340-960 (лок. 106)
Душица Брковићдипломирани библиотекарПозајмно одељење за одрасле читаоце032/340-960 (лок. 114)
Душица ЦибралићкњижничарПозајмно одељење за одрасле читаоце032/340-960 (лок. 114)
Загорка ПетровићчистачицаСлужба обезбеђења, заштите и техничких послова032/340-960 (лок. 116)
Јелена Дуковићдипломирани библиотекарОдељење за децу и младе032/340-960 (лок. 104)
Марија Радуловић, МАвиши дипломирани библиотекарОдељење за културно-просветну и издавачку делатност032/340-960 (лок. 109)
Маријана Лазићдипломирани библиотекарОдељење за децу и младе032/340-960 (лок. 104)
мр Маријана Матовићдипломирани библиотекар саветникОдељење за културно-просветну и издавачку делатност032/340-960 (лок. 109)
Марина Белићдипломирани библиотекарПозајмно одељење за одрасле читаоце032/340-960 (лок. 114)
Милета СтанојевићкњиговезацКњиговезница032/340-960 (лок. 115)
Милица СтоврагкњижничарПозајмно одељење за одрасле читаоце032/340-960 (лок. 114)
Мирко Дрманацвиши дипломирани библиотекарОдељење стручне књиге и референсне збирке032/340-960 (лок. 103)
Наташа Поповићвиши дипломирани библиотекарОдељење стране књиге032/340-960 (лок. 102)
Невена Петковићдипломирани библиотекарОдељење за децу и младе032/340-960 (лок. 104)
Оливера Недељковићдипломирани библиотекар саветникОдељење за завичајну збирку и легате032/340-960 (лок. 112)
Светлана Петровићреферент за правне, кадровске и административне пословеСлужба за опште и административне послове032/340-960
Слађана ЋурчићчистачицаСлужба обезбеђења, заштите и техничких послова032/340-960 (лок. 116)
Снежана Луковићдипломирани библиотекарПозајмно одељење за одрасле читаоце032/340-960 (лок. 114)
Снежана Планићсамостални књижничарОдељење набавке и стручне обраде књига032/340-960 (лок. 102)
Тамара Јанковић, MAдипломирани библиотекарОдељење набавке и стручне обраде књига032/340-960 (лок. 102)
Тања Вуковић, MAдипломирани библиотекарОдељење периодике032/340-960 (лок. 113)
Тијана Бежанић, MAдипломирани библиотекарОдељење за завичајну збирку и легате032/340-960 (лок. 112)