Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“

Адреса: Синђелићева 24, 32000 Чачак

Запослени Радно место Сектор/одељење Контакт
Александар Вукајловић виши дипломирани библиотекар Одељење за дигитализацију 032/340-960 (лок. 107)
Александар Пауновић књиговезац Књиговезница 032/340-960 (лок. 115)
Ана Станојевић дипломирани библиотекар Одељење за децу и младе 032/340-960 (лок. 104)
Биљана Раичић дипломирани библиотекар Одељење стручне књиге и референсне збирке 032/340-960 (лок. 103)
др Богдан Трифуновић дипломирани библиотекар саветник директор установе 032/340-960 (лок. 105)
Бранислава Видојевић књижничар Огранци библиотеке 032/340-960 (лок. 102)
Владимир Симић дипломирани библиотекар Служба за развој и вршење матичних функција 032/340-960 (лок. 107)
Данијела Ћериман књижничар Позајмно одељење за одрасле читаоце 032/340-960 (лок. 114)
Дубравка Илић виши дипломирани библиотекар Служба за развој и вршење матичних функција 032/340-960 (лок. 106)
Душица Брковић дипломирани библиотекар Позајмно одељење за одрасле читаоце 032/340-960 (лок. 114)
Душица Цибралић књижничар Позајмно одељење за одрасле читаоце 032/340-960 (лок. 114)
Загорка Петровић чистачица Служба обезбеђења, заштите и техничких послова 032/340-960 (лок. 116)
Јелена Дуковић дипломирани библиотекар Одељење за децу и младе 032/340-960 (лок. 104)
Марија Радуловић, МА виши дипломирани библиотекар Одељење за културно-просветну и издавачку делатност 032/340-960 (лок. 109)
Маријана Лазић дипломирани библиотекар Одељење за децу и младе 032/340-960 (лок. 104)
Марина Белић дипломирани библиотекар Позајмно одељење за одрасле читаоце 032/340-960 (лок. 114)
Милица Стовраг књижничар Позајмно одељење за одрасле читаоце 032/340-960 (лок. 114)
Мирко Дрманац виши дипломирани библиотекар Одељење стручне књиге и референсне збирке 032/340-960 (лок. 103)
Наташа Поповић виши дипломирани библиотекар Одељење стране књиге 032/340-960 (лок. 110)
Невена Аџемовић дипломирани библиотекар Одељење за децу и младе 032/340-960 (лок. 104)
Оливера Недељковић дипломирани библиотекар саветник Одељење за завичајну збирку и легате 032/340-960 (лок. 112)
Светлана Петровић референт за правне, кадровске и административне послове Служба за опште и административне послове 032/340-960
Слађана Ћурчић чистачица Служба обезбеђења, заштите и техничких послова 032/340-960 (лок. 116)
Снежана Луковић дипломирани библиотекар Позајмно одељење за одрасле читаоце 032/340-960 (лок. 114)
Снежана Планић самостални књижничар Одељење набавке и стручне обраде књига 032/340-960 (лок. 102)
Тамара Јанковић, MA дипломирани библиотекар Одељење набавке и стручне обраде књига 032/340-960 (лок. 102)
Тања Вуковић, MA дипломирани библиотекар Одељење периодике 032/340-960 (лок. 113)
Тијана Бежанић, MA дипломирани библиотекар Одељење за завичајну збирку и легате 032/340-960 (лок. 112)