Књижни фондови

Целокупна библиотечка грађа, преко 250.000 јединица, подељена је на више књижних и некњижних фондова, како би се лакше класификовала (према УДК систему), чувала и давала корисницима на коришћење:

  • фонд Позајмног одељења чини преко 70.000 књига античке, средњовековне, нововековне и савремене светске књижевности, домаће књижевности са књижевном историјом и критиком, као и значајна збирка стручне литературе (подељене према научним областима – од филозофије до историје); фонд је отворен за приступ и корисници могу сами пронаћи жељену публикацију
  • фонд Одељења за децу и младе чини око 25.000 публикација из светске и домаће књижевности за децу, референсне литературе прилагођене дечјем узрасту (енциклопедије, речници, зборници, лексикони, атласи), сликовнице, бојанице и др; фонд је отворен за приступ
  • фонд Одељења стручне књиге састоји се од стручне литературе свих научних области, капиталних и референсних дела, старих и ретких књига у поседу Градске библиотеке; фонд броји преко 20.000 публикација и представља најисцрпнију колекцију стручних књига у Чачку и широј околини
  • фонд Одељења завичајне збирке и легата броји преко 10.000 монографских публикација и њега чине сва дела која су објављена или одштампана у Чачку, дела чачанских аутора или аутора који су пореклом из Чачка и околине, као и сва дела која говоре о нашем крају, његовој историји, географији, култури, привреди, итд; фонд је веома разноврстан и поред књига у њему се може наћи преко 1.000 плаката, preko 30.000 фотографија, писама, рукописа, докумената, као и три легата-библиотеке целине: Миливоја и Божидарке Филиповић (преко 3.000 публикација) Јована Давидовића (преко 2.600 публикација) и Синише Пауновића (са више хиљада књижних и некњижних јединица грађе)
  • фонд Одељења периодике чини 351 наслов домаћих стручних часописа који су излазили од 1900. године до данас, а који покривају области библиотекарства, књижевности, књижевне критике, културе, уметности, педагогије, историје, рачунарства и информатике
  • фонд стране књиге је у процесу обраде, чиниће га више хиљада књига и часописа на највећим светским језицима
  • наши огранци располажу са преко 20.000 књига, претежно белетристике, књижевности за децу и ђачке лектире.