Глас библиотеке: часопис за библиотекарство

Дисово пролеће

Књиге

Српска колонија у Пти Далу = Colonie Serbe des Petites-Dalles (приређивач Даница Оташевић, превод на српски Ивана Мисирлић Бигард), репринт издање из 1916. године, Чачак, 2011. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Изван сваког зла = En dehors de tout mal (приредила Даница Оташевић), Чачак, 2011. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Марија Орбовић, Полет: 1924-1926, Чачак, 2009. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Марија Орбовић, Плави дозиви Радојка Николића: био-библиографија, Чачак, 2007. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Добрило Аранитовић, Андрија Б. К. Стојковић: био-библиографија, Чачак, 2006. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Синиша Пауновић, Кад су летеле камилавке, Чачак, 2006. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Мила Јовашевић, Марија Орбовић, Градац : библиографија 1-151 : 1974-2004., Чачак, 2005. | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Мирјана Булатовић, Ђаво у праху: исповести наркомана, Београд, 2004. [објављено уз дозволу ауторке] | Преузимање документа | Каталошки запис о публикацији

Каталози изложби

Марија Радуловић, Путовање у средиште себе : [каталог изложбе посвећене Ани Ристовић, добитници Дисове награде за 2014. годину], Чачак, 2014. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији

Маријана Матовић, Данилов, играч стакленим перлама : каталог изложбе посвећене Драгану Јовановићу Данилову, добитнику Дисове награде за 2012. годину, Чачак, 2012. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији

Марија Радуловић, Наташа Поповић, Право на светове : [каталог изложбе посвећене Живораду Недељковићу, добтнику Дисове награде за 2011. годину], Чачак, 2011. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији

Милица Баковић, Праг оностраног : [изложба књига посвећена Саши Јеленковићу добитнику Дисове награде за 2010. годину : (каталог -) прилог за библиографију)], Чачак, 2010. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији

Душица Косић, Реченица дуга као лет : каталог изложбе посвећене Николи Вујчићу, добитнику Дисове награде за 2009. годину : [[у оквиру манифестације] 46. Дисово пролеће], Чачак, 2009. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији

Оливера Недељковић, Вртови у пустињи : каталог изложбе посвећене Милану Т. Ђорђевићу, добитнику Дисове награде за 2007. годину : [[у оквиру манифестације] 44. Дисово пролеће], Чачак, 2007. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији

Биљана Мијаиловић, Пут међу путевима: каталог изложбе посвећене Слободану Зубановићу, добитнику Дисове награде за 2006. годину, Чачак, 2006. | Преузимање | Каталошки запис о публикацији