• Библиотека целина Миливоја и Божидарке Филиповићдрагоцена лична библиотека учитељског брачног пара Миливоја (1871-1941) и Божидарке (1874-1958) Филиповић. Јединствена у Србији, броји око 4.000 монографских и серијских публикација (комплетна едиција Српски књижевни гласник – стара и новасерија, Годишњица Николе Чупића, Дело, Мисао, итд.). Ово културно добро од изузетног значаја чува се у осам застакљених ормана, саставном делу легата, а целину употпуњава архивска и документациона грађа легатора. Све публикације припадају издавачкој продукцији с краја 19. и почетка XX века, те представљају заокружену целину која није проширивана након Миливојеве смрти. У плану Библиотеке је и научноистраживачки пројекат израде капиталног двотомног каталога Филиповићевог фонда, са детаљним пописом мноштва драгоцених маргиналија Миливоја Филиповића. Циљ пројекта је да прикаже  историјат једне од најзначајнијих приватних библиотека у западној Србији, а самим тим и друштвени живот на прелому XIX и XX столећа.

  • Библиотека целина Јована Давидовића (1925-1979) – након смрти брата породица је поклонила Библиотеци преко 2.600 монографских публикација и бројну периодичну и некњижну грађу. Давидовић је био пасионирани сакупљач књига, речника, календара, али и свих других ретких публикација. Најстарија књига у Давидовићевом легату је четврта књига „Историје разних словенских народа“ Јована Рајића из 1794. године. Календари чине значајан део легата. Најстарија публикација је из 1855. године од непознатог аутора, потом „Панчевац” из 1876, календар „Вардар“ из 1909. и бројни други. Завичајној библиотеци Јован Давидовић оставио је велики број периодике, фотографија, разгледница и друге грађе.

  • Библиотека целина Синише Пауновића (1903-1995) – Градска библиотека отворила је 2003. године спомен–собу Синише Пауновића, на спрату Вирерове куће у Господар Јовановој улици. ПородицаПауновић поклонила је Библиотеци и граду Чачку део библиотеке овог познатог новинара, књижевника и колекционара, као и његову богату заоставштину: рукописе необјављених књига о Исидори Секулић, Иви Андрићу, Вељку Петровићу и других, неких објављених романа, богату преписку коју је Пауновић одржавао са многобројним домаћим и страним писцима. Легат Синише Пауновића садржи и збирку фотографија и рукописа разних аутора, радни сто, писаће машине из појединих периода његовог стваралаштва и друге предмете.