Фонд Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ биће обогаћен са 2.297 књига које је Министарство културе и информисања откупило за српске библиотеке из издавачке понуде за 2014. годину. Чачанска библиотека је имала на располагању суму од 1.328.808 динара за одабир публикација, што је око 500.000 више него годину дана раније.

otkup

На овогодишњи конкурс се јавило 245 издавача и понудило 3.537 наслова књига, а Комисија министарства одабрала је за откуп 2.140 наслова од 206 издавача и проследила спискове библиотекама да оне према својим потребама изврше избор. За набавку књига за мрежу од око 180 библиотека Министарство културе издвојило је 100 милиона динара, што је за многе општинске, али и матичне установе, скоро једини начин да читаоцима понуде нове књиге.

Градска библиотека је 2014. годину завршила са 6.766 читалаца и обновљеним фондом од 6.538 нових публикација ( 5.842 књиге и 696 сликовница). За набавку књига лане је одвојено 1.500.000 динара из буџета града Чачка. Читаоци су прочитали 193.714 књига и користили 19.863 периодичне публикације. Укупно је издато на коришћење 213.577 јединица библиотечке грађе, девет хиљада више него у 2013. години, а услужено је 85.000 лица. Са додатних око 2.300 књига објављених протекле године, а одабраних од 170 издавача, чачанска библиотека знатно ће попунити своје фондове у свим одељењима и у четири огранка.

otkup2

У избору библиотекари су се искључиво опредељивали према потребама својих корисника и планској набавци коју негују годинама, реномеу аутора и издавача, области и темама понуђених наслова и техничкој опремљености публикација. Наслови који се сврставају у тзв. тривијалну литературу, а нашли су се у понуди, нису узимани, или пак у само једном примерку, а предност је дата књигама које стварно чине културно добро и завређују да се нађу у библиотеци. У избору библиотекара Градске библиотеке тако су се нашле публикације објављене код Агоре, Архипелага, Клиа, Српске књижевне задруге, Службеног гласника, Лагуне, Пчелице, Матице српске, Прометеја, Креативног центра, Вулкана… али и малих издавача какве су библиотеке, институти, факултети, невладине организације или сами аутори.

otkup1