На овогодишњој субрегионалној радионици Гете-Института одржаној у Београду 26. и 27. септембра, учествовала је Маријана Лазић, библиотекар Одељења за децу и младе у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис”. Радионицу под називом „Спремни за будућност” организовали су заједнички Гете-Институт из Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије у просторијама Дечјег одељења Библиотеке града Београда.

Око 30 полазника радионице, углавном библиотекара који раде са децом и младима, успешно је савладало све задатке, а примере доброг и креативног рада примениће у својим библиотекама. Паузе су послужиле и за  за размену искустава, али и стицање нових професионалних сарадника.