У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији («Сл. гласник РС», бр.43/2001, 101/2007 и 92/2011) петак, 11. новембар 2016. године – Дан примирја у Првом светском рату, празнује се нерадно.