Управни одбор Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ на седници одржаној 24. јануара 2013. године, донео је одлуку о изменама и допунама ценовника услуга које ће се примењивати од 1. фебруара 2013.

Годишња уписнина

Индивидуална чланарина:

Одељење за одрасле –     600,00 дин.

–   средњошколци –   400,00 дин.

–    породична –  800,00 дин. (две чланске карте за одрасле)

–    бесплатно чланство за добровољне даваоце крви, пензионере старије од 70 година и лица са посебним потребама

Одељење за децу –  300,00 дин.

–      породична –  400,00 дин. (две дечије чланарине)

–      деца предшколског узраста и прваци остварују право на бесплатно чланство

Огранци –  300,00 дин.

–      породична  –  400,00 дин. (две чланске карте)

–       предшколци и прваци имају право на бесплатно чланство

Колективна чланарина  – 50% од годишње чланарине (група од најмање 10 лица)

Месечна чланарина –  100,00 дин. за одељења у граду

Израда дупликата чланске карте 100,00 дин.

  ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 Услуге фотокопирања библиотечке грађе – 10,00 дин. по А4 страници, 15,00 дин. по А3 страници

Услуге скенирања библиотечке грађе – 25,00 дин. по једној страни

Услуге штампања (црно-бело) – 15,00 дин. по А4 страници

Услуге фотографисања грађе – 50,00 дин. по снимку

Услуге нарезивања садржаја на CD/DVD – 100,00 дин.

Коришћење Интернет клуба 60,00 дин. по започетом сату.

Коришћење Интернет клуба за чланове Библиотеке бесплатно

 

  Управни одбор
Градске библиотеке
“Владислав Петковић Дис“