За Светски дан књиге и ауторских права Министарство културе обрадовало је библиотеке  у Србији списковима за откуп књига и одобреним буџетом.  Од Комисије за откуп публикација приспели  су спискови са 2.267 наслова од 239 издавача и идистрибутера и библиотекари су могле самостално да  изврше одабир и попуне свој фонд. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ имала је суму од 923.000 динара, 200.000 више него лане,  и обогатиће фонд са 1.471 новом књигом. Вредне књиге из прошлогодишње издавачке продукције  стићи ће до читалаца на селу и граду и попунити наслове које  Библиотека  није имала. Град Чачак је обезбедио Градској библиотеци у протеклој години 1.900.000 динaра за набавку књига , па се ова установа може похвалити да је обновила књижни фонд са 7. 670 наслова. Додатних близу хиљаду и по књига права је благодет за читаоце и библиотеку.