katalog-FILIPOVICAНа самом крају 2016. године Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објавила је капитално издање, Каталог Легата Миливоја и Божидарке Филиповић. Каталог Легата библиографски обрађује једну од најочуванијих збирки књига и периодике објављених од средине XIX века на српском језику, а која се скоро седам деценија чува у Градској библиотеци у Чачку. Вредност збирке-легата, која је као библиотека целина 2013. године проглашена културним добром од великог значаја, долази до изражаја и због чињенице да је она плод вишедеценијског марљивог прикупљања, чувања, коричења и пажљивог ишчитавања двоје сеоских учитеља, брачног пара Миливоја (1871-1941) и Божидарке (1874-1959) Филиповић.

Миливоје и Божидарка су завештали своју збирку књига и периодике од преко 3.000 јединица Библиотеци у Чачку, која је 1948. и формално пренета у установу и чува се у оквиру Научног одељења. Легатори нису били познате јавне личности Србије и Југославије, већ широј јавности непознати културни и просветни прегаоци. У контексту вредности збирке, њен значај имена легатора нису могла да подигну, већ зналачки одабир наслова и аутора, набавка целокупних едиција, квалитетно коричење, чување књига у застакљеним орманима који су и данас део Легата, записивање на маргинама књига детаља који се односе на аутора или тему публикације, као и упућивање на друге публикације у вези.

Каталог је објављен уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Аутори публикације су стручни радници чачанске Библиотеке: мр Маријана Матовић (координатор пројекта), Наташа Кривачевић Поповић, Снежана Планић, Мирко Дрманац, Тамара Јанковић, док је др Богдан Трифуновић уредник публикације. Оформљени стручни тим је за веома кратак временски рок морао да урад обиман посао провере каталошких записа за монографске и серијске публикације, испис библиографије из базе података, испис регистара, формирање спискова грађе која изворно није инвентарисана, дигитализацију грађе, итд. Публикација је луксузно опремљена, у тврдом повезу са заштитном омотницом, на 560 страна великог формата и колорним табаком пратећих илустрација. Штампу потписује „Службени гласник“ из Београда.

Каталог Легата Миливоја и Божидарке Филиповић објављен је као 20. књига у оквиру едиције Завичајна библиографија, која баштини библиографски рад стручних радника Библиотеке у Чачку и њихових сарадника. Поред библиографског пописа књига, Каталог доноси и непознате биографске чињенице о особама из културног и просветног живота изван престонице Београда или великих културних центара, омогућује боље познавање историје књижевности објављене на српском језику, пружа основа за даља истраживања из области лингвистике, историографије, фолклористике, семиотике, теорије књижевности и других дисциплина.

Промоција овог капиталног издања чачанске Библиотеке одржаће се у фебруару 2017. године, током одржавања манифестације „Штампана реч“.