Богдан Трифуновић - Живот под окупацијомЖИВОТ ПОД ОКУПАЦИЈОМ: чачански округ 1915-1918

Аутор: Богдан Трифуновић

Издавач: Међуопштински историјски архив и Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2010.

ISBN: 978-86-80609-43-0

Број страна: 203

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 600 динара

Живот под окупацијом је магистарски рад Богдана Трифуновића, историчара, одбрањен  на Филозофском факултету у Београду под менторством професора Милана Ристовића. „Студија представља значајан научни допринос бољем разумевању прошлости Србије у тешком и сложеном времену Првог светског рата. Велика врлина студије лежи у прецизности са којој је аутор одабрао и лоцирао тему. Хронолошки студија обухвата период  од краја 1915. до ослобођења у октобру 1918. године. Просторно је ограничена на чачански округ а предметно фокусирана на искуство окупације“, каже у рецензији др Владимир Петровић. Студију прате одговарајући регистри, списак извора и литература као и до сада непознате фотографије и статистички подаци из периода окупације. За изучавање живота обичног народа у граду и селу у позадини великих војних дешавања, ово је незаобилазна литература и научна студија.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.