Милан Ђорђевић - Ватра у баштиВАТРА У БАШТИ – збирка поезије –

Аутор: Милан Ђорђевић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2007.

ISBN: 978-86-83375-37-0

Број страна: 94

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 300 динара

Милан Ђорђевић добитник је Дисове награде за 2007. годину. Избор из његове поезије сачинио је Гојко Божовић, а Библиотека објавила под насловом „Ватра у башти“ као 33. књигу у едицији Књига госта.

„Кад мислим о поезији Милана Ђорђевића, а са његовим стиховима је лепо мислити, онда су боје једна од првих ствари на које помислим“, каже књижевни критичар Гојко Божовић у поговору књиге.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.