Са заклопљеним очима

СА ЗАКЛОПЉЕНИМ  ОЧИМА

Аутор: Владислав Петковић Дис

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2013.

ISBN 978-86-83375-64-6

Број страна: 317

Повез: Тврд

Писмо: Ћирилица

Цена: 1500 динара

Поводом 50. рођендана манифестације „Дисово пролеће“, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку објавила је Сабране Дисове песме под називом „Са заклопљеним очима“. Песме су штампане према редакцији др Новице Петковића, а поговор на тему „Владислав Петковић Дис и песнички модернизам“ потписује проф. др Радивоје Микић. Сабране песме прати и опширна за сада најсвеобухватнија Дисова биографија коју је написала обједињујући досадашња истраживања и исправљања песниковог животописа Даница Оташевић.

„Данас је већ општеприхваћено уверење да је Владислав Петковић Дис унео најважније промене у песнички израз на почетку 20. века и да су оне и биле непосредан узрок за оптпор на који је овај песник наишао посебно после објављивања књиге „Утопљене душе“ истиче професор Микић.  У Дисовој биографији осим што је исправљен датум и место рођења родоначелника српског модернизма изнети су нови подаци о Дисовом школовању, учитељевању у Прлити и Мелници од 1906. до 1909. године, породични родослов као и сведочења о потапању лађе „Италија“ на којој се налазио Дис. Ова књига је трајан споменик завичаја Дису, незаобилазно штиво за будуће истраживаче и поклонике Дисове поезије и велики допринос српској историји књижевности.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.