Никола Вујчић - Расути звукРАСУТИ ЗВУК – збирка поезије –

Аутори: Никoла Вујчић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2009.

ISBN: 978-86-83375-46-2

Број страна: 94

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 300 динара

Никола Вујчић добитник је Дисове награде за 2009. годину. Поговор уз књигу „Расути звук“ коју је обликовао сам аутор, написао је проф. др Михајло Пантић, а Библиотека објавила као 35. књигу у едицији Књига госта.

„Никола Вујчић, почев од прве збирке стихова „Тајанствени стрелац“ (1980) па до књиге изабраних и нових песама „Звук тишине“ (2008) и сада „Расути звук“ (2009), доследно себи и властитом песничком опредељењу, а без претераног обазирања на оно што се уобичајено назива историјском стварношћу саздаје песнички свет у којем је главни јунак не овако или онако схваћени лирски субјекат већ сам језик, сама реч, писање као такво“, истиче Пантић.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.