У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РСˮ, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), четвртак, 11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату се празнује нерадно.