Поводом успешног двогодишњег јавно-приватног партнерства Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ и Телевизије „Галаксија 32“ Чачак на пољу очувања локалне баштине и поводом обележавања 20 година рада ТВ „Галаксија 32“ у Чачку (од Савиндана 1993. године), Центар за дигитализацију Градске библиотеке Чачак припремио је избор уводних шпица бивших и актуелних емисија Телевизије. Материјал је настао из процеса дигитализације видео архиве ТВ „Галаксија 32“ коју Центар за дигитализацију ради од 2011. године, а аутор видео записа је књижничар Љубиша Ћирковић.

Захваљујући одличној сарадњи коју Библиотека има са ТВ „Галаксија 32“ у Центру за дигитализацију од 2011. године врши се дигитализација старе видео архиве Телевизије, која је настајала у протеклих 20 година рада ове медијске куће. Препознајући потребу да се стари видео записи очувају и за будуће генерације, између Телевизије и Библиотеке потписан је уговор о пословно-техничкој сарадњи 27. јануара 2011. године, којим је прецизирано да се дозвољава изношење VHS, S-VHS  и друге грађе и њихова обрада у просторијама Градске библиотеке у Чачку у циљу њихове дигитализације и очувања у дигиталном облику. Залагањем запослених чачанске Библиотеке протеклих година установа се у потпуности кадровски и технички опремила за ову комплесну делатност, коришћењем сопствених средстава, пројеката код Министарства културе  и кроз сарадњу са Телевизијом. Телевизија је дала на коришћење и део сопствених техничких средстава за потребе дигитализације, а у јануару 2013. године за потребе дугорочног чувања дигитализоване грађе донирала је Библиотеци и два хард диска великог капацитета, на којима ће се снимити материјала величине око 1.000 DVD дискова.

Сарадња Градске библиотеке у Чачку и Телевизије „Галаксија 32“ може се узети за пример успостављања јавно-приватног партнерства у Србији када су установе културе у питању, нарочито ако се узме у обзир да је дигитализација аудио-видео грађе неистражено поље деловања библиотека и других институција културе. Досадашњи резултати рада на овом пољу презентовани су од стране запослених Библиотеке у земљи и иностранству (на конференцијама у Шпанији и Аустрији), као и кроз објављивање стручних радова на српском и енглеском језику, тако да је успостављени програм рада привукао велику пажњу домаћих и страних стручњака, библиотекара и новинара.

Кратки видео колаж (трајање 2 минута и 46 секунди) уводних шпица некадашњих и садашњих емисија у продукцији ТВ „Галаксија 32“ замишљен је као времеплов рада куће у протекле две деценије, али и времеплов кроз историју Чачка. У снимку се нашао део материјала који је до данас обрађен у Центру за дигитализацију, а у питању је преко 1.000 касета и више хиљада сати видео снимака. У видео снимку може се видети како су се најавне шпице мењале, како је квалитет графике напредовао, као и технике које се користила за припрему и обраду видео грађе. Аутор прилога је књижничар Љубиша Ћирковић.