Манифестација Дани европске баштине одржава се у свим градовима света, а овогодишња тема „Одрживо наслеђе” заснована је на резолуцији Уједињених нација донетој 2015. године, познатијој као Агенда 2030. Петнаести пут у континуитету, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” је учествовала у манифестацији и организовала трибину  „Култура у контексту одрживог наслеђа”. Скуп је отворио директор Библиотеке др Богдан Трифуновић, а осим њега излагања су имали Бранко Ћаловић, Марија Алексић Чеврљаковић и Бојана Грујић.

Директор Уметничке галерије „Надежда Петровић” Бранко Ћаловић, представио је пројекат „Национална престоница културе 2023 ‒ Чачанска родна”. Истакао је заступљеност мноштва материјалног и нематеријалног наслеђа чији потенцијал до сада није био довољно искоришћен (локације попут Римских терми) или је потребно извршити њихову пренамену, реконструкцију и адаптацију (музеји), претворити програме у трајне манифестације, а уметничка дела ставити на стални увид јавности. Тиме би се формирао културни идентитет заједнице, а туристичка и културна понуда поспешиле.

Марија Алексић Чеврљаковић из Завода за заштиту споменика културе Краљево, истакла је неопходност успостављања одређене традиције у посећивању локалитета. Доживљај локалне заједнице и струке поклапа се код случајева као што је Спомен парк, док Римске терме нису део претежног схватања грађана као „свог” простора. То значи да је пресудно изградити однос према оваквим местима тако што ће их заједница препознати као део личног идентитета, у супротном наслеђе није заиста одрживо.

Бојана Грујић из Градске библиотеке Новог Сада говорила је о прошлогодишњем пројекту „Нови Сад ‒ Биодиверзитетски град”. Приказан је краћи документарни филм о спроведеним активностима и примећено да је једино одржива културна установа заиста релевантна, па је потребно предузети истраживања у циљу испитивања конкретних потреба корисника. Такође је важно планирати на дужи период, повезати наслеђе са јавношћу, ангажовати што већи број запослених и ширити свест заједнице коришћењем сопствених ресурса.

У закључном излагању Богдан Трифуновић је подвукао везу између библиотекарства и одрживог развоја на примеру потпројекта „Зелене установе културе”, захваљујући коме се активности настављају и кроз концепт Националне престонице културе 2023. Као један од најважнијих програма најавио је Међународну конференцију која ће од 26. до 30. септембра следеће године бити одржана у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дисˮ.