Српска колонија у Гранд Далу основана је на Савиндан 1916. године а у градићу Пти Далу 10. јуна. У Пти Далу је боравило 133 избеглице из разних крајева Србије, већином свештеника, адвоката и државних службеника, а међу њима налазили су се и песник Владислав Петковић Дис и службеник из Чачка Радиша Нишавић. Директор колоније био је Димитрије Павловић, адвокат и председник францускпг клуба у Нишу. Списак свих избеглих Срба који су за време Првог светског рата боравили у колонији у Пти Далу објављен је у брошури која је штампана поводом добровољног концерта одржаног 24. августа 1916. године, а коју Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објављује на француском и српском језику.

У српској колонији у Пти Далу боравили су:

 

 

Директорка:

Госпођа Маргарета Павловић, девојачко Бруле

Директор:

Господин Димитрије Павловић, адвокат, председник Француског клуба у Нишу (Србија).

 

Чланови:

Господа Лука Ристивојевић, градоначелник, Криволак.

Јован Савић, поп, Соко-Бања.

Сретен Поповић, поп, Бела Паланка.

Ђорђе Поповић, поп, Соко-Бања.

Владислав Јовић, службеник, Београд.

Максим Илијевић, службеник, Београд.

Милија Вучелић, наставник, Котража.

Антоније Сунарић, општински секретар, Ваљево.

Стеван Бојовић, поп, Обреновац.

Стеван Јовановић, службеник, Јагодина.

Бошко Симић, службеник, Јагодина.

Радиша Нишавић, службеник, Чачак.

Драгутин Урошевић, апотекар, Београд.

Милан Рзанишћанин, поп, Разањ.

Веселин Радојковић, поп, Приштина.

Димитрије Довианић, директор банке, Крагујевац.

Никола Војводић, рачуновођа, Сењ.

Марко Милић, поп, Шабац.

Сава Поповић, поп, Призрен.

Радован Лајтмановић, професор, Београд.

Сава Поповић, службеник, Крушевац.

Светомир Димић, студент, Јагодина.

Душан Урошевић, службеник, Крушевац.

Живко Милосављевић, службеник, Кучево.

Јован Бркић, трговачки шегрт, Ниш.

Миливоје Петровић, трговачки шегрт, Кучево.

Богдан Радојевић, трговачки шегрт, Неготин.

Милан Милорадовић, ученик Трговачке школе, Кучево.

Добривоје Миладиновић, новинар, Београд.

Бранко Пауновић, поп, Јагодина.

Светислав Николић, студент, Јагодина.

Теодор Љубиша, трговац, Београд.

Гђа Софија Љубиша.

Господа Светислав Јеловац, трговац, Београд.

Драгослав Милојевић, студент, Ниш.

Гђице Даница Јанић, службеница, Београд.

Мица Јанић, Београд.

Господа Сава Теодосијевић, секретар, Београд.

Валеријан Јовановић, студент, Младеновац.

Живан Јевтић, студент, Крагујевац.

Душан Ивановић, службеник, Београд.

Бранимир Миловановић, трговац, Јагодина.

Боривоје Кандић, контролор, Београд.

Гђа Даница Кандић, Београд.

Господа Божидар Цветановић, инжењер, Лесковац.

Михајло Јовановић, службеник, Ниш.

Милан Мојић, рачуновођа, Београд.

Антоније Маружић, студент, Београд.

Јордан Дичић, градоначелник, Гњилане.

Теодор Шубаревић, инжењер, Гњилане.

Миодраг Павловић, студент, Ниш.

Антоније Урошевић, адвокат, Неготин.

Пјер Палић, студент, Београд.

Ћира Милић, професор, Лопаче.

Др Вићентије Ракић, универзитетски професор, Београд.

Др Владислав Богдановић, адвокат, Параћин.

Милош Богдановић, ученик, Параћин.

Др Спира Гудељ, лекар, Цетиње.

Михајло Лукић, професор, Призрен.

Стефан Стаменковић, судија, Тетово.

Гђа Лепосава Стаменковић, Тетово.

Гђице Нада Павловић, Ниш.

Драга Костић, студенткиња, Београд.

Господа Паја Васиљевић, кројач, Београд.

Јаков Осиповић, из Народног позоришта, Београд.

Ђорђе Гокић, шумски надзорник, Д. Милановац.

Рудолф Фајфар, из Народног позоришта, Београд.

Стефан Оберски, из Народног позоришта, Београд.

Михајло Мартинац, адвокат, Ћуприја.

Гђа Љубица Мартинац.

Гођица Анђела Мартинац.

Гђица Бранка Мартинац, ученица.

Господа Боривоје Мартинац, студент.

Јован Грковић, службеник, Београд.

Гђа Олга Грковић.

Господа Чедомир Марковић, ученик, Ниш.

Миодраг Митић, ученик, Шабац.

Чедомир Рајић, службеник, Ужице.

Лука Јевремовић, професор, Београд.

Гђа Станка Јевремовић.

Гђица Милева Јевремовић, студенткиња.

Господа Милосав Јевремовић, ученик.

Витомир Јевремовић, ученик.

Владислав Петковић, књижевник, Београд.

Госпођица Сида Павловић, ученица, Ниш.

Господа Крста Јанушевић, школски инспектор, Крушевац.

Милан Симоновић, адвокат, Крушевац.

Вељко Николић, студент, Београд.

Лазар Радосављевић, столар, Београд.

Гђа Мица Витомировић, Шабац.

Господа Никола Јеловац, студент, Београд.

Михајло Вучићевић, адвокат, Београд.

Александар Вучићевић, студент, Београд.

Владимир Благојевић, трговац, Београд.

Боривоје Благојевић, студент, Београд.

Гђа Марта Караџић, Крагујевац.

Г. Михајло Ракић, касир, Београд.

Гђице Славка Динић, Зајечар.

Борка Динић, Зајечар.

Боса Темељковић, Зајечар.

Милева Цветић, Крагујевац.

Боса Цветић, Крагујевац.

Роса Цветић, Крагујевац.

Г. Божа Јовановић, инжењер, Крагујевац.

Гђа Ана Паранос-Милић, из Народног позоришта, Београд

Г. Милутин Митић, службеник, Београд.

Гђица Бранка Красић, студенткиња, Београд.

Господа Јанићије Денић, професор, Београд.

Никола Трајковић, новинар, Београд.

Живојин Атић, службеник, Шабац.

Милош Текић, студент, Ужице.

Исидор Костић, студент, Београд.

Радован Петровић, студент, Београд.

Александар Милановић, наставник, Ђунис.

Гђа Сара Казес, Београд.

Господа Андре Казес, Београд.

Пјер Давидович, студент, Београд.

Гђица Јулијана Трнинић, наставница, Битољ.

Господа Борислав Милојевић, ученик, Ниш.

Душан Враговић, студент, Београд.

Александар Илић, наставник, Шабац.

Момчило Николић, ученик, Ваљево.

Александар Марковић, службеник, Београд.

Богдан Марковић, трговац, Београд.

Тома Ристић, службеник, Врање.

Драгутин Гођевац, ученик, Београд.

Војислав Гођевац, трговац, Београд.

Гђа Мадлена Јаковљевић, бабица, Битољ.

Господа Коста Јаковљевић, Битољ.

Петар Јовановић, Ниш.

Михајло Бобић, директор гимназије, Београд.

Светислав Бобић, ученик, Београд.