Због проглашења ванредне ситуације на територији целе Републике Србије, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ обавештава своје кориснике и јавност да ће радно време Библиотеке, док траје ванредна ситуација, бити од 9,00 до 17,00 часова за одељења која раде у две смене, односно од 9,00 до 14,00 за она одељења која раде у једној смени.