Даница Оташевић именована поново за директора

Министар културе, информисања и информационог  друштва Предраг Марковић именовао је  решењем број 119-00-164/2007-01 од 14. децембра 2011. године Даницу Оташевић, дипломираног филолога опште књижевности, за директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ на период од четири године. Именовање је уследило након спроведеног јавног конкурса који је у септембру расписао Управни одбор установе на који се јавио само досадашњи директор Даница Оташевић и сагласности  управника Народне библиотеке Србије Сретена Угричића (допис број 12-1295/2 од 9. децембра), а у складу са  Законом о култури, Законом о библиотечкој делатности и Законом о државној управи.

Нова звања

Библиотекари  Градске библиотеке Дубравка Илић, Наташа Поповић и Богдан Трифуновић добили су звање виши библиотекар. Комисија за стицање звања Народне библиотеке Србије на основу бројних стручних и научних радова, учешћа и саопштења на међународним и домаћим стручним скуповима, радова  на унапређењу библиотечко-информационе делатности  и других активности, доделила је виша звања вредним чачанским библиотекарима. Градска библиотека иначе, има три библиотекара са звањем саветника и пет виших библиотекара.