Нови Сад је од 5. до 7. јуна 2014. године био домаћин VIII стручног скупа „Библионет“, који је организован од стране Заједнице матичних библиотека Србије и библиотеке домаћина, Градске библиотеке у Новом Саду. Тема овогодишњег скупа била је „Дигиталне колекције у библиотекама Србије“, па је и Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ узела учешћа са темом дигитализације и дигиталне заштите аудио-визуелне грађе, која се организовано спроводи у нашој установи последњих година у оквиру рада Центра за дигитализацију. За потребе презентације виши-библиотекар Богдан Трифуновић и књижничар Љубиша Ћирковић припремили су филм „Дигитализације аудио-видео грађе“. Поред њих двојице скупу је присуствовала и Даница Оташевић, директорка Библиотеке.

Овај филм укратко сажима основне фазе и процедуре дигитализације и дигиталне заштите аудио-визуелне грађе у Центру за дигитализацију и његова реализација у потпуности је остварена радом запослених Библиотеке. Богдан Трифуновић аутор је и рада на исту тему који ће бити објављен у зборнику радова са Библионета. Он је искористио прилику и да узме учешћа у дискусији на завршној сесији, скренувши пажњу на могуће будуће кораке библиотечке заједнице у Србији када је у питању дигитализација грађе. Добар домаћин скупа била је библиотека у Новом Саду и њени вредни радници.

Библионет 2014

Богдан Трифуновић, Даница Оташевић

Љубиша Ћирковић