Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ укључила се у иницијативу #ДигиталнаСолидарност Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, као вида подршке грађанима током трајања пандемије корона вируса. Кроз многобројне бесплатне садржаје и сервисе из области едукације, културе, рада од куће итд. грађани могу да у оквиру сигурности својих домова приступе садржајима и сервисима који им могу олакшати пословање или употпунити слободно време захваљујући дигиталним технологијама.

Градска библиотека Чачак нуди потпуно слободно и бесплатно своја издања као е-књиге на адреси http://www.cacak-dis.rs/izdanja/elektronska-izdanja/ свима заинтересованим за теме као што су културна историја, савремена поезија, библиографија, стручна издања из библиотечко-информационе делатности итд. Ту су такође и часописи Дисово пролеће и Глас библиотеке које издаје наша установа. У наредном периоду списак доступних издања биће допуњен са новим бесплатним е-издањима. Уживајте!