У наставку упознавања корисника са новим чланским картама и аутоматизацијом позајмице књига у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“, приказаћемо изглед чланске карте Дечјег одељења. На лицу чланске карте искоришћено је заједничко графичко решење као и на картама Позајмног одељења, с тим што су употребљене боје живље и примереније узрасту корисника Дечјег одељења. Употреба другачијих боја за ова два одељења Библиотеке урађена је с намером, како би се различите чланске карте јасно разликовале од стране корисника и запослених. Поред заједничких елемената као што су лого и пун назив Библиотеке, QR код, додата је и маскота Одељења, мачак.

Чланска карта Дечјег одељења

Наличје чланске карте Дечјег одељења слично је већ описаној чланској карти за Позајмно одељење, са централним положајем термалне налепнице на којој су одштампани презиме и име корисника, бар код за електронско очитавање чланске карте и члански број, који је од 2012/3. године сталан за кориснике док год обнављају своје чланство у одељењу у ком су учлањени. Разлика је у додатку натписа „Дечје одељење“ испод термалне налепнице (који је додат пре свега као додатна информација за родитеље и старатеље деце која су учлањена у Библиотеку) и у контакт подацима за Дечје одељење. Чланске карте се пластифицирају током процеса издавања корисницима у Дечјем одељењу, док се старе карте поништавају.

clanska2

Чланске карте издате у Дечјем одељењу важе за сва одељења и огранке Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, као и оне издате у Позајмном одељењу. Чланови уписани у огранцима Библиотеке у Мрчајевцима, Заблаћу, Прељини и Пријевору такође могу добити своју чланску карту и користити је у свим одељењима установе. Како је већ речено, издавање нових чланских карата бесплатно је за кориснике којима важи чланарина из 2012. године, док нови корисници и они који обнављају чланство само плаћају цену годишње чланарине. Издавање дупликата изгубљене или уништене чланске карте наплаћиваће се према новом ценовнику услуга Градске библиотеке Чачак, који је у процесу доношења. У корист ефикасног рада корисници се моле да своје чланске карте чувају и носе приликом посета Библиотеци.