Градска библиотека Чачак  недавно је објавила зборник „Зелени преокрет: циркуларна економија уметности и културе” који сабира радове представљене на истоименој конференцији одржаној у септембру 2023. године. Публикација обухвата 11 текстова које потписује 17 аутора, представника институција и организација у области  културе, уметности, медија, науке, економије и образовања. Штампање Зборника, чији је уредник др Богдан Трифуновић,  омогућили су Министарство културе Републике Србије и Град Чачак.

Полазна идеја организовања Конференције и објављивања Зборника је да се проговори о различитим примерима примене Зелене агенде и Циљева одрживог развоја, као и да се стручној јавности пружи корисна литература на српском језику у вези са остваривањем циркуларне економије у култури. Изложени радови, кроз разноврсне теме, баве се савременим уметничким праксама и очувањем културног наслеђа у контексту одрживог развоја. Да уметници и културни радници могу узети удео у решавању критичних друштвених и еколошких питања показују добри примери из праксе, описани у појединим текстовима који промовишу зелени приступ у креативним процесима. Еколошки потенцијали музеја, грађанска партиципација у библиотекама, циркуларна економија у културном туризму, библиотека као зелена тачка једног града, синергија природе и културе, нека су од питања на које Зборник тежи да одговори.

Проистекао из једног од првих стручних скупова овог типа у Србији, који носи епитет пионирског подухвата у овој области, Зборник је подстрек за даља деловања и активности у вези са имплементацијом екологије у области медија и културе, применом алтернативних метода презентовања културне баштине којима ће се ресурси природе рационалније користи, подизањем „зелене свести” у друштву и др.

Реализацијом Конференције и објављивањем Зборника радова Библиотека је започела низ планираних зелених активности у овој години – предавања, радионица, друштвених кампања и др.