Оливера Недељковић - Светиљка за Александра Ристовића

СВЕТИЉКА ЗА АЛЕКСАНДРА РИСТОВИЋА: библиографија

Аутор: Оливера Недељковић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2012.

ISBN 978-86-83375-63-9

Број страна: 209

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 500 динара

Ову библиографију од 775 јединица чине целине: Прилози за биографију, Прилози за библиографију, Приређивачки рад, Преводилачки рад, затим Литература о стваралаштву Александра Ристовића, Текстови посвећени А. Ристовићу, Некњижна грађа и на крају, Регистри, који олакшавају употребу библиографије. Кратку биографију песника ауторка је на првих четрдесет страна књиге допунила занимљивим избором фотографија које прате песника од детињства до краја живота, па и касније, са научног скупа о њему у Чачку и промоције зборника.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.