Библиографија часописа ГрадацГРАДАЦ: Библиографија 1-151

Аутори: Мила Јовашевић и Марија Орбовић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2005.

ISBN: 86-83375-31-5

Број страна: 168

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 300 динара

Аутори библиографије познатог часописа „Градац“ који излази од 1974. године у Чачку пописали су све текстове и прилоге објављене од броја један до двоброја 150-151 (2004. године). Библиографија је рађена непосредним увидом у садржај сваког текста и доноси све релевантне податке и промене које су пратиле излажење часописа. Пописано је 1.570 јединица а претраживање олакшавају именски регистар као и регистар преводилаца и тематских бројева. Први уредник часописа био је Томислав Ђурђић а од броја 31. (1979) уредник је Бранко Кукић. Дизајн за корице првог броја урадила је сликарка Лепосава Милошевић, а од броја 17-18 ликовном опремом Градца бави се Миле Грозданић.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.