Recnik-opscenih-reciЈеданаест година након првог, рукописног издања посвећеног опсценостима у сленгу, „Прометеј“ из Новог Сада и „Корнет“ из Београда 2011. године у својој Лингвистичкој едицији (Едиција Мали речници, књ. 2) заједнички објављују Речник опсцених речи и израза – готово потпуно измењену и допуњену обухватну монографију Данка Шипке (Бања Лука, 1962) о опсценој лексици, као резултат ауторовог вишегодишњег истраживања овог интригантног лексичког поља. Како сам аутор истиче, „поље наших опсцених речи, без сваке сумње, буре је без дна“, те овај рад, са знатно обимнијим материјалом и пажљивијом анализом, ипак не обухвата све оно што у том лексичком пољу код нас постоји, већ је само први корак у студиозном проучавању ове области.

Овај несвакидашњи речник пружа исцрпан преглед опсцених речи у српском језику и њихов опис из културнолингвистичке и когнитивнолингвистичке перспективе, испитујући и психолошки статус опсцених речи код говорника српског језика. Стога, потенцијална публика којој се аутор обраћа нису само професионални лингвисти и студенти лингвистике, већ и широк круг истраживача из области друштвених наука, као и сви они који из радозналости желе да о овој теми сазнају нешто више, те су се издавачи одлучили за тираж од 2.000 примерака.  

Монографија се састоји од шест тематских целина. Први део чини обимна студија о опсценим речима у српском језику, њиховој структури, функцијама и психолошком статусу; у другом је дат речник опсцених речи у српском језику; у трећем индекси сачињени на основу тог речника, у четвртом делу су представљена карактеристична контекстна окружења опсцених речи и примери њихове употребе, у петом је наведена предметна литература, док шести део чини резиме на енглеском језику.

Овим модерним, инспиративним и поучним делом, аутор показује да „ружне речи“ у српском језику имају посебну моћ, јер откривају наш менталитет, традицију, митске основе и друштвене односе. Захваљујући новом лексиколошком приступу отклањају се бројне предрасуде, те се овим делом србистика издиже на светски ниво лексиколошке анализе.

                                                        Мр Маријана МАТОВИЋ