Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” у Чачку наставља ефикасно да изграђује професионалну мрежу у земљи и иностранству кроз низ пројеката који се последњих година остварују пре свега активношћу запослених ове установе и уз подршку великог броја домаћих и међународних институција и организација. У 2023. години Библиотека је успешно конкурисала са пројектом Water Care in a Creative Way на програму The Europe Challenge 2023 (Европски изазов 2023), који од 2021. године спроводи Европска културна фондација (European Cultural Foundation). Она је основана 1954. године са мисијом развоја идеје европског заједништва кроз подршку хиљадама пројеката у областима културе, заштите животне средине, образовања и развоја грађанског друштва.

Пројекат омогућава реализацију активности у Библиотеци у 2024. години под слоганом @ВодаЗдравоЗаГотово, које доприносе подизању свести корисника Библиотеке као и комплетне јавности на тему Циљева одрживог развоја УН, пре свега из домена екологије и заштите животне средине, као и о могућностима искоришћења потенцијала установа културе као центара око којих се окупљају грађани.

Пројектне активности, између осталог, предвиђају организацију еколошких радионица и предавања, промотивну кампању о чувању и употреби воде као природног ресурса од највишег јавног значаја, озелењавање површина у згради Библиотеке у сарадњи са партнерима, објављивање промотивног флајера, апликације и брошуре на српском и енглеском језику о пројекту и његовим резултатима.

Програм Европски изазов спроводи се последње три године и намењен је развоју сарадње библиотека и њихових локалних партнера око важних тема од интереса за ширу заједницу. Програм подстиче европске библиотеке да буду иновативне и отворене за сарадњу, како би кроз локалне иницијативе подстакле и укључиле своје друштвене заједнице у заједнички рад, све у циљу остварења планираних активности са широком групом заинтересованих страна.

За 2024. годину пројекти 55 библиотека из 24 земље су изабрани између 130 предлога, а пројекат Градске библиотеке Чачак Вода здраво за готово једини је одобрен из Србије. Овај пројекат наставља се на иницијативу Библиотеке из 2023. године, када је, у години када је Чачак био прва национална престоница културе, у сарадњи са Деском Креативна Европа Србија организована конференција „Зелени преокрет: циркуларна економија уметности и културе”. То је био један од првих стручних скупова у земљи који се бавио темама очувања културног наслеђа и подршке савременој уметничкој пракси у контексту одрживог развоја, након кога је Библиотека објавила и Зборник радова.

У оквиру пројекта запослени у Библиотеци ће добити додатну подршку кроз сарадњу са искусним менторима и обуку у модулима стицања додатних вештина потребних за развој и имплементацију пројектних идеја, приповедања (storytelling), квалитетног презентовања и заговарања. У 2024. години Библиотека планира да организује неколико радионица и предавања за децу, младе и одрасле о значају воде као стратешког ресурса за сваку заједницу, њеног рационалног коришћења и чувања од загађења. Кроз кампању заговарања и информисања @ВодаЗдравоЗаГотово јавност ће бити упозната са детаљима пројекта, као и о конкретним активностима које укључују постављање инфо-табли у градској и сеоској средини, дистрибуцију промотивних материјала, објављивање информативне брошуре, као и виртуелну кампању на интернету и друштвеним мрежама. Једна од активности представља и озелењавање равних површина крова зграде Библиотеке у Чачку, којом се настоји реализовати идеја стварања нове урбане зелене зоне у строгом центру града.

#TheEuropeChallenge

#водаздравозаготово

#takingwaterforgranted