Захваљујући сачуваним извештајима о раду Градске библиотеке, који су у 20. веку били знатно краћи и сажетији од данашњих, можемо реконструисати историјат најстарије установе културе Чачка. Као један од занимљивијих издвајамо извештај Библиотеке за 1981. годину.  Те године установа је добила од Републичке заједнице матичних библиотека награду „Милорад Панић Сурепˮ, за „свој рад на ширењу књиге, за организовање манифестација и богату издавачку делатност, за сарадњу са осталим библиотекамаˮ.

У Библиотеци је радило 16 радника са пуним радним временом и један радник са скраћеним радним временом (у Мрчајевцима), на  „прикупљању, обради и коришћењу књига, часописа, новина, списа, научних дела, репродукцији и изради фотографија, на чувању плаката, рукописа, мемоарске грађе и другог ситног библиотечког материјала; на информисању читалаца о књигама и другим публикацијама у циљу коришћења књиге; на плану издавачке делатности и организовању културних акција и манифестација које су везане за популарисање књиге, као и на заштити књиге”.

Рад се одвијао у скученом простору у оквиру Дома културе у Чачку, без читаоница, док се на селу одвијао у школама или домовима културе, без грејања и огрева са радницима под уговором о делу. У то време радило је 14 сеоских огранака. Завичајно одељење, основано још 1974, и даље није имало свој кутак, већ је „привременоˮ користило две заједничке просторије Дома културе и Одељења за стручну обраду књига.

У 1981. години број посетилаца (корисника) био је 74.651, издато је 84.779 књига, уписано је 5.827 чланова. Тада су набављени метални ормари за каталошке листиће, који се данас чувају у новој згради Библиотеке као музејски експонати.