На основу члана 44. Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”, Управни одбор на седници одржаној 29. 9. 2020. године, донео је

О Д Л У К У

о измени и допуни ценовника услуга

Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”

ЧЛАНАРИНА

Одељење за одрасле (важи за сва остала одељења) – 800,00 дин.

– средњошколци, студенти, лица старија од 65 година – 500,00 дин.

– породична – 1.200,00 дин. (две чланске карте за одрасле)

– бесплатно чланство за незапослене, лица са инвалидитетом и добровољне даваоце крви који су донирали крв у претходних годину дана (уз валидан документ који потврђује неки од наведених статуса)

Одељење за децу и младе – 400,00 дин.

– породична – 600,00 дин. (две дечије чланарине)

– деца предшколског узраста и прваци остварују право на бесплатно чланство

Огранци – 400,00 дин.

– породична – 600,00 дин. (две чланске)

– предшколци и прваци имају право на бесплатно чланство

Колективна чланарина – 50% од годишње чланарине (група од најмање 10 лица)

Месечна чланарина – 300,00 дин.

Израда дупликата чланске карте 100,00 дин.

Чланови породица власника 3+ картице плаћају 50% од годишње чланарине

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

Фотокопирање библиотечке грађе – 5,00 дин. по А4 страници, 10,00 дин. по А3 страници

Скенирање библиотечке грађе – 25,00 дин. по једној страни

Штампање (црно-бело) – 5,00 дин. по А4 страници, 10,00 дин. по А3 страници

Штампање (колор) – 10,00 дин. по А4 страници, 20,00 дин по А3 страници

Фотографисање грађе – 100,00 дин. по снимку

Услуге нарезивања садржаја на CD/DVD – 100,00 дин.

Коришћење Интернет клуба 60,00 дин. по започетом сату.

Коришћење Интернет клуба за чланове са важећом чланском картом бесплатно до 60 минута дневно.

Закаснина  – 5,00 дин. по дану закашњења за позајмљену грађу

Услуга међублиблиотечке позајмице на територији Републике Србије:

– за чланове Библиотеке – трошкови Постекспреса

– за остале – 200,00 дин. по наслову + трошкови Постекспреса

Губљење кључа од ормарића за кориснике (израда дупликата)200,00 дин.

Ова Одлука ступа на снагу од 2. новембра 2020. године.

У Чачку,

29. 9. 2020.

Председник Управног одбора

Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”

Радмила Рубаковић