Савез  самосталних синдиката Србије

Синдикална организација Градске библиотеке Чачак

На основу Одлуке Републичког одбора Самосталног синдиката културе Србије број 70/1 од 1. децембра 2023. године Синдикална организација Градске библиотеке Чачак ступиће у једночасовни штрајк упозорења од 4. децембра 2023. године у периоду од 12 до 13 часова као подршка Преговарачком тиму за корекцију Уредбе о коефициjентима.

Једночасовна обустава рада се спроводи од 4. 12. 2023. године у периоду од 12 до 13 часова и траје до испуњења захтева и потписивања Споразума и протокола о измени Уредбе о коефицијентима као обавезујућег закључка Владе.

У Чачку,   2. 12. 2023. године

Председник Синдиката

Александар Вукајловић