Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  током марта 2017. године наставила је обуку школских библиотекара организовањем три предавања на тему стручне класификације монографских публикација.

      Најпре је 2. марта 2017.  у сарадњи са Библиотеком општине Лучани у Гучи организована обука за библиотекаре лучанске и ивањичке,  а  23. марта и за колеге из чачанске општине. У Библиокутку Градске библиотеке, уз видеопрезентацију и  вежбање на практичним примерима, двадесетак школских библиотекара оспособљено је да самостално обављају послове стручне класификације публикација.

    

У сарадњи са колегама из Библиотеке „Браћа Настасијевић“ у Горњем Милановцу, библиотекари Дубравка Илић и Владимир Симић одржали су 31. марта 2017. предавање за полазнике запослене у библиотекама основних и средњих школа ове општине, вежбали и одговарали на бројна питања и недоумице у стручном послу.

     Tоком ова три окупљања око 60 школских библиотекара добили су елементарне  информације из области каталогизације монографских публикација и уз практичне вежбе научили да користе Скраћене таблице Универзалне децималне класификације. Полазници обука исказали су задовољство стеченим знањем из библиотечке струке, разменом искустава са колегама, и посебно блиском и константном сарадњом са Матичном службом.

Следећи сусрети намењени едукацији за послове ревизије књижног фонда биће одржани почетком јуна 2017. године.