Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ успешно је окончала 1. децембра 2016. године  јесењи циклус  окупљања школских библиотекара Моравичког округа ради обуке за стручне библиотечке послове и међусобног упознавања, сусретом са колегама из горњомилановачких основних и средњих школа.

1

        После одржане обуке у Гучи за лучанску и ивањичку општину 10. новембра, уследио је сусрет са школским библиотекарима чачанских  школа, одржан у Библиокутку Градске библиотеке 18. новембра ове године. Том приликом су се, осим оних који су тек почетком актуелне школске године латили библиотечког посла, нашли и малобројни школски библиотекари који успешно раде пуно радно време и у континуитету, а међу њима и они који су на иницијативу Матичне службе знања стекли полагањем стручног испита у Народној библиотеци Србије. Сусрет је био прилика за стицање основних знања и размену добрих искустава просветних радника који рад у школској библиотеци доживљавају као награду и могућност да искажу своју креативност.

2

        Последњу овогодишњу групну стручну обуку Матична служба је организовала  у сарадњи са колегама Библиотеке „Браћа Настасијевић“ у Свечаној сали СО Горњи Милановац, за двадесетак школских библиотекара и директора школа са територије ове општине. Библиотекари Матичне службе Дубравка Илић и Владимир Симић  су, уз излагање  о физичкој и стручној обради монографских публикација, саставу и ревизији књижног фонда, праћено видео-презентацијом, одговарали на бројна питања  и на практичним примерима полазницима приближили стручне библиотечке послове.

Око 60 школских библиотекара Моравичког округа који су током ова три окупљања стекли знања из библиотечке струке, исказали су задовољство блиском сарадњом са Матичном службом и могућношћу да заједнички граде дигнитет посла који им је поверен. Следећи сусрети намењени едукацији из библиотечко-информационе струке под окриљем Матичне библиотеке, заказани су за почетак следећег школског полугођа.