Током претходне две недеље, од 10. до 21. јануара у Градској библиотеци Чачак одржана је радионица ненасилне комуникације „Језик жирафе – језик срцаˮ коју је водила дипл. педагог и библиотекар Ана Станојевић. Радионица кроз коју је прошло 17 полазника узраста од 7 до 10 година замишљена је и реализована по моделу америчког психолога Маршала Розенберга који је и осмислио „језик жирафеˮ. Овај „језикˮ се заправо темељи на поштовању саговорника и препознавању његових осећања, суштински неопходних компетенција за нормалан живот.

Одговори на питање зашто је важно да деца млађег узраста савладају и проговоре „језик жирафеˮ су заиста бројни. Током различитих фаза одрастања већина малишана може да покаже одређене облике насилног понашања и говора. Проблем вршњачког насиља изучава се годинама и често се безуспешно траже узроци. Поред тога, живимо у времену у ком је разговор као вид комуникације сведен на минимум. Неретко се и та оскудна интеракција између школараца заврши сукобом и неразумевањем, а деца углавном нису у могућности да те проблеме решавају без помоћи одраслих. Зато је група еминентних психолога пре готово 30 година започела обуку стручњака који раде са децом у Србији, а који су принципе ненасилне комуникације даље примењивали у свом свакодневном раду. Резултати су били одлични, па је „жирафећи језикˮ постао опште прихваћен начин комумикације међу децом у вртићима и школама.

Водитељ радионице „Језик жирафе – језик срцаˮ Ана Станојевић је током пет сусрета полазнике провела кроз веома занимљиве активности које су им показале колико је важно јасно исказати своје потребе, осећање и захтеве. Један од важних резултата оваквог рада са децом је развијање свести о томе да су они у великој мери одговорни за то да ли ће речи у њиховој комуникацији бити „зидови или прозориˮ, како је и назван програм ненасилне комуникације у Србији.

„Полазници радионице су били веома инспирисани. Они воле забавне садржаје у којима имају слободу да изнесу своје мишљење, да закључују, да ступају у међусобну комуникацију. Надам се да ће им искуство стечено на радионицама помоћи у свакодневној комуникацији. Њихова интересантна питања причињавала су ми задовољство и професионалну сатисфакцију, али су дала и нове идеје за наредне активностиˮ, казала је Станојевић.

Осим едукације у области ненасилне комуникације, Библиотека током зимског распуста организује и географску радионицу и књижевни клуб, како би малишани на квалитетан начин употпунили слободно време, стекли нова знања и пријатеље.