Од јуна 2013. године Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ омогућава суграђанима да у просторијама Библиотеке, сваког понедељка и четвртка, ступе у контакт са канцеларијом Заштитника грађана Републике Србије у Београду путем видео линка (Скајп технологија). Захваљујући финансирању преко пројекта „Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима“, који подржава Библиотекарско друштво Србије као партнер, канцеларија Заштитника грађана укључила је Библиотеку у Чачку у процес остваривања права заштите грађанских и мањинских права становника Чачка и околине. Захваљујући овом пројекту Библиотека је добила опрему у вредности 90.000 динара.

Грађанство има могућност да видео линком у приватности просторија Библиотеке разговара са стручном службом Заштитника грађана и потражи савете, уколико сматрају да су им права угрожена. У току 2013. године 67 грађана се лично информисало о новој услузи Градске библиотеке, 53 телефоном, док је 43 и остварило контакт са службом Заштитника грађана. Од тога су за четворо грађана и узете притужбе.

Канцеларија Заштитника грађана за овај пројекат обезбеђује финансијску месечну надокнаду једном лицу задуженом да координира рад са стране Библиотеке, као и опрему у виду рачунара, штампача са скенером, камере и приступне рампе за лица са хендикепом, чиме су просторије Библиотеке постале доступније крајњим корисницима. Укупна новчана улагања до краја 2013. године у опрему достигла су 90.000 динара и донирана опрема остаје у трајном власништву Библиотеке.