Марија Радуловић, библиотекар за културно-просветну делатност и медије, запослена у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачку била је део групе која је крајем марта  2017. године боравила у студијској посети Бриселу. Укупно дванаест библиотекара јавних библиотека из Србије, које су чланице ЕУтека мреже, изабрано је на конкурсу и имало је прилику да путује у Брисел захваљујући пројекту који је финансирала Делегације Европске уније у Србији.

Осим посете Мисији Републике Србије при Европској унији и институцијама ЕУ (Европском парламенту, Европској комисији, Савету министара Европске уније) многобројним одслушаним презентацијама и директном контакту, за библиотекаре је од непроцењивог значаја била посета бриселским истраживачким центрима и библиотекама: Генералном директорату за услуге парламентарног истраживања, Библиотеци и истраживачком центру Европске комисије, Библиотеци Савета Европске уније као и Библиотеци Solvay. Ове специјалне библиотеке располажу штампаним колекцијама, електронским изворима као и е-архивама у отвореном приступу највише из области економије, права, социологије, заштите животне средине, историје ЕУ итд, а њихови корисници су углавном студенти, млади истраживачи, чиновници Европске уније као и сви други заинтересовани грађани. Учесници студијског путовања имали су прилику да посете и новоотворену Библиотеку Muntpunt, највећу од 19 бриселских јавних библиотека као и Program 2020, место где се развијају нове идеје за јавне библиотеке.

Студијско путовање у Брисел била је одлична прилика за додатно стручно усавршавање библиотекара, бољи увид у рад европских институција културе, умрежавање са колегама, ширење знања и идеја. Увид у начин функционисања бриселских библиотека, њихови књижни фондови, извори, архиве и услуге које пружају корисницима  библиотекарима је био инспиративан и сигурно ће позитивно утицати на квалитет рада библиотека у Србији, а можда и створити прилику за сарадњу са партнерима из Европске уније.