У пријатном амбијенту Одељења за децу и младе чачанске Библиотеке и ведрој атмосфери, 29. јануара први пут су се окупили чланови новооснованог Књижевног клуба „Словцеˮ, који ће радити под геслом:

Слово је било на почетку

и тако ће бити довека.

„Словце” у књигу нека порасте

– баш као дете у човека.

Окупљања љубитеља књижевности и литерарних стваралаца узраста од 8 до 12 година одржаваће се сваке друге суботе, а водиће их Оливера Недељковић, библиотекар и књижевник, са сарадницима из Одељења за децу и младе. Комбиновањем савремених метода, уз коришћење мултимедијалних средстава, младим ствараоцима биће пружена помоћ у трагању за оригиналним књижевним изразом, развијању властитог литерарног сензибилитета и стицању неопходне културе дијалога. Важан сегмент деловања Књижевног клуба „Словцеˮ биће припрема чланова за учешће на књижевним конкурсима и јавним наступима, као и афирмација младих стваралаца кроз перманентну сарадњу са  књижевним гласилима и електронским медијима.

Уз стицање нових и утврђивање већ постојећих знања из књижевности и богаћење језичке културе код чланова ће, кроз интивидуални и групни рад, бити неговане особине личности као што су: радозналост, оригиналност, самопоуздање, толерантност и племенитост.