FRAДругу половину 20. века закључно са 90-им годинама обележило је, између осталог, и масовно штампање листова привредних организација, тзв. фабричких новина, које су се осим фабричким бавиле друштвеним, спортским и културним животом радника. Време у коме се радило у три смене, а радници такмичили у „пребацивању норме”, али и у разним другим областима остало је забележено у фабричким новинама многих чачанских радних организација. Данашње фабрике које су преживеле турбулентна времена немају амбицију да издају своје листове, јер не постоји економска оправданост, а само пар деценија уназад то је радила већина успешних фирми које су чак имале запослене новинаре.

Крајем 2015. године Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” је започела дигитализацију листова чачанских привредних организација учинивши их тако доступним јавности. Да новине не треба да живе само један дан или седмицу схватила је најпре Компанија „Слобода” А.Д. из Чачка која је уступила Библиотеци своју комплетну архивску грађу чија је дигитализација окончана половином 2016. године. Центар за дигитализацију Градске библиотеке је после архиве „Слободе” преузео радничке листове Фабрике резног алата и „Аутопревоза”.

Фабрика резног алата, некадашњи чачански привредни гигант, је након листова „Резни алат” и „Информатор”, који су излазили још 60-их година 20. века, покренула гласило „Фабричке новине”. Овај информативни лист Фабрике резног алата из Чачка излазио је од марта 1975. године до јуна 1990. године, а штампан је једном месечно, углавном на 16 страна. Од децембра 1978. године, у броју 43, као додатак овом листу излази подлистак „Делегатска трибина”, ново гласило за питање делегатског система и делегатских скупштина и подлистак „Искре”, за културу, уметност и стваралаштво радника. Ова два додатка су углавом излазила на четири стране.

У Центру за дигитализацију чачанске Библиотеке „скинута је прашина” са 1.830 страница „Фабричких новина” које чине 120 бројева. Да би колекција била комплетна потребно је дигитализовати бројеве: 5 (јул 1975.), 6 (август 1975.), 78 (новембар 1981.), 90 (новембар 1982.) 95 (април/мај 1983.) и 124-134 (цела 1986. година) који нажалост недостају.

AutoprevozБиблиотека је дигитализовала и гласило „Аутопревоз Чачак – лист радних заједница”, које је излазило од јула 1971. до септембра 1991. године, а од броја 88 (новембар 1978. године) под називом „Југопревоз Чачак – сложена организација удруженог рада”. Овај раднички лист је штампан једном месечно и то углавном на 12 страна. Дигитализацијом је отргнуто од заборава 2.235 страница, односно 180 бројева (од чега је 15 двоброја), а недостају бројеви 31-42 (цела 1974. година).

Дигиталне копије листова која су издавала чачанска предузећа током 20. века трајно су похрањене у Завичајном одељењу чачанске Библиотеке, чиме је будућим истраживачима друштвених прилика 20. века, али и свима другима омогућен увид. Библиотека ће и у наредном периоду настојати да дигитализује фабричке новине бивших радних организација: ЦЕР, ТУРО „Морава”, „Сима Сарага”, „Хидроградња”и других.

Ово је уједно и позив свим суграђанима да уколико имају недостајуће бројеве „Фабричких новина“ и листа „Аутопревоз“, али и другу грађу из овог периода (фотографије, разгледнице, плакати, позивнице и др.), доставе Завичајном одељењу чачанске Библиотеке.