У оквиру програма сталног стручног усавршавања запослених у библиотекама Моравичког округа и Србије, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ је ове јесени припремила серију акредитованих семинара за библиотечко-информациону делатност. Први семинар у серији био је „Шта после скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и коришћење дигиталних колекција“, одржан у Чачку у петак 25. септембра од стране др Богдана Трифуновића и Александра Вукајловића, библиотекара Центра за дигитализацију чачанске Библиотеке. Овај семинар похађало је укупно 20 библиотекара и књижничара из јавних и школских библиотека Краљева, Горњег Милановца и Чачка.

seminar-cacak1

Семинар је имао за циљ да библиотечке раднике упозна са основама процеса дигитализације библиотечке грађе и извора, за онај део дигитализације који долази након почетне фазе скенирања грађе, односно њеног преношења из аналогног у дигитални облик. Библиотекари су на овај начин сазнали детаље из области описа дигиталних колекција, постављања колекција на интернет, презентације дигиталних колекција, повезивања са другим базама података и колекцијама, итд. Такође је значајан део семинара посвећен обуци библиотекара у раду са метаподацима за опис дигиталних колекција, системима за постављање грађе доступном крајњим корисницима, и начинима дугорочног чувања дигитализоване грађе. Из теоријског дела семинара и практичних примера из праксе рада Центра за дигитализацију полазници семинара из прве руке су сазнали основе горепоменутих процеса, који су све важнији сегмент рада библиотека у земљи и свету.

seminar-cacak3

Очекивани ефекти семинара су унапређење теоријских и практичних знања стручних радника у библиотекама у дигитализацији библиотечке грађе, нарочито за доступност и коришћење; подизање стручних капацитета у библиотекама за обављање целокупног процеса дигитализације библиотечке грађе и повезивања дигитализованих колекција у веће целине (Дигитална НБС, електронски каталози); подизање стручних капацитета у библиотекама за писање и реализацију пројеката из домена дигитализације грађе.

seminar-cacak2

Следећи семинар „Шта после скенирања?“ за запослене у библиотекама Моравичког округа и околних библиотека биће одржан у Библиотеци у Гучи 1. децембра 2015. године. Пријављивање заинтересованих је у току.

seminar-cacak4