Градска билиотека „Владислав Петковић Дис“ биће домаћин директорима матичних библиотека Србије на челу са в.д. управником Народне библиотеке Дејаном Ристићем, управником библиотеке Матице српске академиком Миром Вуксановићем и др Стелом Филипи – Матутиновић, управницом Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.

Скуп библиотекара биће одржан у четвртак, 15. марта 2012. године у Градској библиотеци, а радни део почеће у 12 часова у малој сали хотела „Београд“.

Заједница матичних библиотека Србије је асоцијација основана у циљу изграђивања јединственог библиотечко-информационог система, унапређивања остваривања матичних функција и матичности у библиотекарству, као и унапређивања библиотечко-информационе делатности у библиотекарству у Републици Србији.

Заједница матичних библиотека Србије правни је наследник Заједнице матичних библиотека СР Србије.  Рад Заједнице обновљен је 2005. године.

Скупштину заједнице чине матичне библиотеке у седиштима округа Републике Србије одређене актом министра културе.

Дневни ред састанка:

1. Информација о разрешењу Сретена Угричића са места председника Управног одбора Заједнице матичних библиотека Србије и именовању Дејана Ристића за в.д.  председника Управног одбора – мр Драгана Милуновић, Народна библиотека Србије, секретар Заједнице

2. Обраћање ДејанаРистића

3. Усвајање записника са претходне седнице

4. Разматрање годишњих докумената Заједнице (Извештај о раду за 2011, План рада за 2012, Завршни рачунза 2011 и Финансијски план за 2012.)

5. Представљање Дисовог пролећа Градске библиотеке Владислав Петковић – Дис – Даница Оташевић, директорка Градске библиотеке Владислав Петковић – Дис

6. Утврђивање концепције стручно научног скупа Библионет 2012: Културни програми у библиотекама

7. Информација о средствимаиз буџета оснивача за набавку књига и периодикеу матичним јавним библиотекама 2008-2012 – Владимир Шекуларац, Народна библиотекаСрбије

8. Информација о завршетку израде сета подзаконских аката у области библиотечко-информационе делатности и заштите старе и ретке библиотечке грађе

9. Питања и предлози