Жири за награду коју додељује Градска библиотека ,,Владислав Петковић Дис“ у Чачку за есеј о Дисовом стваралаштву на 53. Дисовом пролећу радио је у следећем саставу: Марија Слобода, Милан Громовић и Маја Савић (председник).

Након вишеструког читања и анализе седам пристиглих радова, жири је донео једногласну одлуку да се додели трећа награда као једина на овогодишњем конкурсу. Ова награда се додељује за рад ,,Поетска физика Владислава Петковића Диса“, потписан шифром ,,Капри“ који је на конкурс послала Милица Бешић (1991) из Дубочице код Лесковца.

Чланови жирија су сагласни у томе да радови нису успели у одговарајућој мери да истовремено семантички, језичко-стилски и композиционо снажније одговоре на изазов есејистичког промишљања књижевног опуса Владислава Петковића Диса. Као основни недостатак ненаграђених текстова показује се одсуство аутентичног а, уједно, значењима и регистром идеја обухватнијег виђења песниковог стваралаштва. Жири такође констатује да награђени рад, упркос појединим језичко-стилским недостацима, представља пример тематски ширег и аутентичног приступа у промишљању изабраних важних питања које иницира стваралаштво Владислава Петковића Диса.

 

Маја Савић,

председник жирија