У оквиру едиције Завичајна библиографија, књ. 19, изашла је ових дана из штампе књига Сабирник научног дела: Библиографија Ђорђа Ђукића. Издавачи су Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ из Чачка и Економски факултет у Београду.

Милица Баковић - Ђорђе Ђукић библиографија

Књигу је приредила и библиографију сачинила Милица Баковић. Уредници публикације су Даница Оташевић и Ђорђе Каличанин. Редактор, стручни консултант и рецензент библиографије је проф. др Борјанка Трајковић. Библиографија садржи 376 библиографских јединица које су подељене у три тематске целине:

I Библиографија радова Ђорђа Ђукића
II Библиографија радова о Ђорђу Ђукићу
III Регистри

Други део публикације обогаћен је фотографијама и прилозима проф. др Бранка Васиљевића, проф. др Вука Огњановића и Милоша Јевтовића који, на основу дугогодишње сарадње, осветљавају научни и стручни рад проф. др Ђорђа Ђукића. Након четири деценије плодног научног рада, Библиографија аргументовано потврђује да је проф. др Ђорђе Ђукић један од предводника српске економске и монетарне теорије и банкарства и да му је место у самом врху елитних економских стручњака.

„Од 1988. године, када је објавио прву књигу Акумулативни потенцијал привреде Чачка, до 2012. кад је штампао Банкарство и криза : међународни домаћи аспекти, професор Ђукић је своју властиту библиотеку обогатио са 21. књигом. Од 1984. до краја 2014. године објавио је 69 прилога у стручним књигама и зборницима са научних скупова одржаних у земљи и иностранству. У 43 најеминентнија часописа из области еконимије и банкарства између 1976. и 2014. године објавио је 111 прилога. Дао је 56 интервуја (1990-2014) за стручне часописе, недељнике и дневну штампу, највише за Економску политику, потом Привредни преглед, Пословни круг, Весник, али и за НИН, Вечерње новости, Чачански глас, записује проф. др Борјанка Трајковић.

Милица Баковић - библиографија Ђорђа Ђукића

Ђорђе ЂукићДр Ђорђе Ђукић (1952) основну школу и Гимназију је завршио у Чачку у коме и данас живи. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду 1975. године, као најбољи студент у генерацији. Након завршених основних студија, редовно уписује постдипломске студије. На истом факултету 1979. одбранио је магистарску тезу, а докторирао је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу 1984. године.

Двоструки је добитник Фулбрајтове стипендије у области монетарне економије, Stanford University (Калифорнија – САД).

Од 1981. године је асистент на Агрономском факултету у Чачку. Изабран је за доцента 1985. године, а 1990. унапређен је у ванредног, а пет година касније (1995) је редовни професор на предмету Принципи економије. Од 1996. године је редовни професор на предмету Банкарство на Економском факултету у Београду. На постдипломским студијама на истом факултету (1996-2006), предавао је предмете Банкарски менаџмент и Монетарна политика, а био је шеф постдипломских курсева: Монетарни, банкарски и финансијски менаџмент и Банкарски и финансијски менаџмент.

Као изузетни зналац економске струке, учесник је на више од 90 конгреса, научних скупова и конференција, округлих столова и семинара у земљи и иностранству: Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Опатији, Подгорици, Бечићима, Брионима, Милочеру, Аранђеловцу, Копаонику, Нишу, Врњачкој Бањи, Лондону, Атини, Ослу, Амстердаму, Бечу, Будимпешти, Кастелгандолфу, Лисабону, Токију, Најробију, Варшави, Лођу, Гетеборгу, Женеви, Софији, Вашингтону.

„С пуним поштовањем треба поздравити научно и стручно стваралаштво проф. др Ђорђа Ђукића, те и с најбољим уверењем га препоручити пажњи Српске академије наука“, записује проф. др Вук Огњановић.

Проф. др Бранко Васиљевић, између осталог, наглашава: „Писани радови, као и расправе и дискусије које води др Ђукић, недвосмислено указују, да се ради о аутору који „вуче“ и на прави начин провоцира и буди интеросовање читаоца, слушаоца, стручних тимова, институција. Сваки његов рад има идеју, предлог прелазног или коначног решења. Можете се не слагати са њим, али га морате поштовати. А то је оно највише што један професор, у савременој науци и струци може остварити“.

Сабирник научног дела: Библиографија Ђорђа Ђукића омеђава 40 година његовог успешног научног рада те, нема сумње, записује проф. др Борјанка Трајковић, да ће ова књига „бити незаобилазни приручник и радо коришћена литература за истраживаче, као поуздано сведочанство једног времена“.