НОВОГОДИШЊЕ РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ:

ПОНЕДЕЉАК, 31. ДЕЦЕМБАР 2012. ОД 7,30-16,00 ЧАСОВА
1.И 2. ЈАНУАР 2013. БИБЛИОТЕКА НЕ РАДИ
3. И 4. ЈАНУАР 2013. БИБЛИОТЕКА РАДИ ОД 7,30-19,00 ЧАСОВА
СУБОТА, 5. ЈАНУАР 2013. БИБЛИОТЕКА РАДИ ОД 8,00-13,00 ЧАСОВА
ПОНЕДЕЉАК, 7. ЈАНУАР 2013. БИБЛИОТЕКА НЕ РАДИ

Нова 2013.